artikel

VÅGA VARA VÄNSTER!

Lillemor Johansson tar initiativ till en studiecirkel på distans med temat Våga vara vänster

I den nyutkomna boken, ”Från förvirring till förändring”, ger tio unga vänsterpartister sin syn på vänsterns nödvändiga vägval för att bli en vänster värd namnen. (Nixons förlag, red Emil Berg och Åsa Brunius)

Utan att ställa upp på allt vad de skriver, vill jag ändå påstå att de lyfter en rad viktiga och intressanta frågeställningar i sin antologi. Här diskuteras vänsterns uppgifter, parlamentarismens dilemman, makten över tanken, socialistisk kommunalpolitik, feministiskt självförsvar, arbetarklassens organisering, deltagande demokrati, imperialismens tidevarv….

Jag inbjuder därför till en ”distriktsstudiecirkel” med utgångspunkt i ovanstående bok. En cirkel där det kan delta folk från hela distriktet och där vi kombinerar ett antal gemensamma träffar med diskussioner över internet.

Ett tänkt upplägg kan vara:

  • 3-5 gemensamma träffar under året dit vi varje gång bjuder någon av författarna i boken., varje träff organiseras av folk på respektive ort (till dessa träffar kan vi med fördel inbjuda även personer som inte deltar i cirkeln)
  • mellan träffarna diskuterar vi olika kapitel och frågeställningar i distriktets diskussionsforum på hemsidan, (för att det ska vara meningsfullt att delta i cirkeln bör man ha möjlighet att koppla upp sig och läsa inlägg/skriva minst 2-3 gånger i veckan)
  • efter varje kapitel i boken gör vi någon form av inlägg till Masslinjen för att sprida diskussionerna till andra

Vill du vara med i cirkeln? Hör av dig till mig så kallar jag till en första träff.

Lillemor Johanson
070-32 62 072

[email protected]

PS. En studiecirkel på distans, som det ju blir frågan om här, är inte mindre arbetsam att delta i än en vanlig studiecirkel. Den kräver lika mycket jobb och lika mycket engagemang som vilken cirkel som helst. Fördelen är att man kan delta trots att man bor långt ifrån varandra. Och att man kan välja tid och plats själv.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk