artikel

Johan Perssons tal i Gnesta, 13/8.

Oxelösundsbon Johan Persson höll ett anförande som representant för Ung Vänster Sörmland på mötet i Vackerby Hage.
Kamrater, mötesdeltagare och eventuella nyfikna borgare!

Detta har hänt:
• Klockan 8:50 på morgonen den 7 juli exploderar tre bomber i Londons tunnelbana. En timme senare exploderar ytterligare en bomb ombord på en buss. Över 50 personer dödades och 700 skadades i detta motbjudande terrordåd.
• Den 21 juli exploderar fyra mindre bomber i London utan några dödsoffer.
• Den 22 juli angrips Jean Charles de Menezes i Londons tunnelbana av tre civilklädda beväpnade män, som enligt BBC inte ger sig till känna som poliser. Han gör det nog alla skulle gjort i en sådan situation, han flyr, blir upphunnen, nedtryckt på golvet av två poliser och avrättas med sju skott i huvudet. Hans brott? Han kom från Brasilien och hade inte brittisk kritvit hy. I början hävdade man även att han skulle ha burit en ovanligt bylsig jacka och hoppat över en avspärrning, påståenden som nu har tillbakavisats, bland annat i The Guardian.
• Ian Blain vid Londonpolisen beklagar det inträffade men säger att polisen även i fortsättningen kommer att skjuta misstänkta självmordsbombare i huvudet.
• John Mayor säger att man bör deportera människor som är födda och uppvuxna i Storbritannien om de uttrycker sig hatiskt mot det anglosaxiska sättet att leva.
• Tony Blair säger vid en presskonferens att ”Det är ingen mänsklig rättighet att komma till England men gör man det så ska man respektera vårt sätt att leva”.
• Richard Litteljohn kallar i sin kolumn i dagstidningen the Sun palestinier för tattare och vill vrida nackarna av dem.
• Tidningen Daily Mails har rubriken ”de kommer hit och får asyl, utbildning och bidrag. Hur tackar de oss? De försöker spränga oss i luften.” Liknande rubriker finns i flera andra tabloider.
• Frankrikes utrikesminister Nicolas Sarkozy säger ”Jag tänker se till att franska imamer som predikar våld och fundamentalism fråntas sitt medborgarskap”.
• Storbritannien antar en lag som bland annat gör det olagligt att indirekt uppmuntra terrorism. Blair-regeringen anser att det går att utifrån tonfallet avgöra om ett uttalande hyllar terrorism. Jag frågar mig hur mitt första maj-tal till stöd för motståndskampen i Irak skulle ha bedömts utifrån en sådan lag. Vilket tonfall hade jag egentligen?
• Tio man ska nu avvisas med stöd av den nya lagen. Enligt inrikesministern för att de inte främjar samhällets bästa.
• Storbritannien överväger att införa särskilda domstolar där terroranklagade ska kunna ställas inför rätta i hemlighet utan att få veta vad de är anklagade för.

Det här är inga nyheter kamrater. Vi har nyligen fått veta att de poliser som var ansvariga för avrättningen i Londons tunnelbana sedan 20 år arbetat som ett hemligt förband på Nordirland, så det finns väl goda skäl att anta att de redan kan ha goda erfarenheter av att mörda katoliker. Även hemliga domstolar är ett fint gammalt knep från hennes majestäts styrkors kamp mot den republikanska rörelsen på Irland. En bylsiga jackan är för individen vad massförstörelsevapen är för en nation, något att slå upp stort i media och sedan

Och i Sverige:
• Förminskar Lars ”Gollum” Leijonborg betydelsen av morden i Ådalen, som ju skedde under folkpartisten Ekmans regering, och kräver att militär åter ska kunna utföra polisiärt arbete.
• Kräver Folkpartiet att lärare ska spionera på sina elever och rapportera deras politiska och religiösa åsikter till SÄPO.
• I Metro sluter bombhögerns Jan Kalleberg upp bakom John Mayor och vill att även svenskar ska kunna fråntas sitt medborgarskap och deporteras. Han anser att den svenska regeringen inte skyddar sin egen befolkning. Sin egen befolkning, alltså inte alla svenska medborgare, utan den riktiga befolkningen, ni vet, vi med vit hud och kristen tro, vi som inte riskerar att bli fråntagna vårt medborgarskap.

Och i land efter land använder sossar och borgare terrordåden för att inskränka våra fri- och rättigheter.
Sverige och justitieminister Thomas Bodström är i dag drivande i kampen i EU för att teleoperatörer och Internetleverantörer ska tvingas lagra information om vilka vi ringer, mailar och SMS:ar till och var vi befinner oss geografiskt när vi använder mobiltelefonen.
USA har nyligen valt att permanenta den hårt kritiserade Patriot Act som kom till som en temporär lag efter 11 september, en lag som inspirerat de nya terrorlagarna i Europa.
I Sverige arbetar Bodström för att det ska bli lättare att få telefonavlyssna eller bugga folk, även utan att brottsmisstanke föreligger. Han vill att SÄPO ska få hjälpa utländska säkerhetstjänster t.ex. med att avlyssna svenska medborgare. I utredningen från justitiedepartementets utredning Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen föreslår man att polisen ska få rätt att placera positionsbestämmare i människors kläder utan att någon förundersökning pågår och utan personen är misstänkt för något brott. Dessutom ska poliserna, som det heter, få bereda sig tillgång till det utrymme som behövs för att installera eller avlägsna utrustningen.
Vänta nu ett tag, någon på justitiedepartementets beredning för rättsväsendets utveckling har sett alldeles för många Bond-filmer.
Förslaget innebär alltså att poliser får rätt att bryta sig in hemma hos mig och gömma små spionprylar som gör att man kan hålla reda på var jag befinner mig i mina kläder, vare sig jag är misstänkt för något brott eller inte.

Kamrater, vi fördömer terrorn.
Redan 1921 konstaterade Sveriges Kommunistiska Parti att ”Partiet förkastar uttryckligen allt planlöst våld, alla kuppförsök och individuell terror, förklarande att dess mål inte är tillintetgörande av personer, icke hämnd på enskilda utan avskaffande av det kapitalistiska systemet…”
Vi får aldrig blanda ihop det rättmätiga väpnade motståndet mot imperialismen med terrorism. På Londons tunnelbanetåg och bussar fanns inga ockupationssoldater, ingen utav dem som fattat beslutet om att bomba sönder Irak. Men där fanns Njoya Diawara-Small som arbetade för skuldavskrivning och rättvis handel, där fanns Giles Hart som kämpade med Solidaritet i Polen, där fanns muslimen Shahara Islam, buddhisten Sam Ly, hindun Shyanju Parathasangary och judinnan Anat Rosenberg. Där fanns Gamze Gunoral från Turkiet, Gladys Wundowa från Ghana och Ihab Slimane från Tunisien som kommit till England tre veckor innan bombdåden.

Vi fördömer terrorn, för den spelar fienden rakt i händerna. Vi får inte i vår avsky inför terrorn förblindas inför vad som verkligen står på spel. För om vi gör det så är den flitiga fascismen snart här och hälsar på igen.
Kamrater, inget fascistparti har någonsin gått till val på löften om ”världskrig, etnisk rensning, diktatur, tortyr, misshandel, slänga barn i stora ugnar, dödsläger samt bokbål”, för att citera Killinggänget.
Fascisterna har alltid spelat på människors rädsla och trygghetsbehov.
Precis som Riksdagshusbranden 1933 användes av de tyska nazisterna som förevändning för en ökad repression ser vi nu hur reaktionära krafter använder elfte september och bombdåden i London som förevändning för att inskränka demokratiska fri- och rättigheter

Jörn Svensson skrev:
Den gamla typen av fascistpartier är komprometterade och är nu en mindre smidig arbetsform. I dag skyr fascismens herrar och uppdragsgivare de små extremistgrupperna. De föredrar att arbeta inom stora inflytelserika partier med demokratiska skenbeteckningar. I dag spränger man inte arbetarmöten med hjälp av väpnade huliganer. I stället stiftar man lagar mot ”samhällsfarlig verksamhet” och strejker.
Antisemitismen är inte längre ett medel för fascismen – det finns så få judar kvar i Europa. I dag proklamerar man inte teser om övermänniskor och undermänniskor. I stället talar man om ”vårt europeiska kulturarv” som måste skyddas mot främmande element.
Fascismen är anpassningsbar och den har helt logiskt anpassat sig.
Men som redskap för den sociala reaktionen är dess syften de samma.

Då hade de riksdagshusbranden – nu har de bombdåden.
Då hade de bolsjeviker och judar – nu har de islamister och araber.
Skillnaden är att den här gången kommer inte Röda Armén att marschera in i Berlin och rädda oss. Den här gången får vi göra’tt själva. Och vi ska göra det.
Vi ska kämpa mot terrorismen genom att hugga av dess rötter. Vi ska kräva USA ut ur Irak! Israel ut ur Palestina! Vi ska bekämpa den orättvisa världsordningen.
Och vi ska gå ut i valrörelsen och driva vänsterfrågor och hålla bombhögern och brunskjorteliberalerna i Alliansen Fyra nyanser av brunt långt borta från regeringsmakten.

Tack, kamrater.

Dela den här sidan:

Kopiera länk