artikel

Vill du kandidera till ett politiskt uppdrag?

Vänsterpartiet Oxelösunds valberedning har börjat arbetet med nomineringar till politiska uppdrag inför nästa mandatperiod.

Vi frågar nu alla medlemmar om ni kan tänka er att göra en insats för partiet. Vi behöver kandidater som är beredda att stå på valsedeln och det innebär att man också ska vara beredd att vara partiets representant i fullmäktige.
Dessutom behövs det ett antal personer i nämnder och bolag, antalet beror förstås på valutgången.
Är du sympatisör och vill kandidera så bli gärna medlem och gör en insats för socialismen och feminismen.

Observera att detta är en preliminär förfrågan och ingen garanti för en nominering. En rad olika faktorer måste vägas in.

Valberedningen vill ha ditt svar senast i mars till sammankallande eller på annat sätt till någon av valberedningens ledamöter.

Sammankallande: Lars Fornarve tel: 286769
E-post: [email protected]

Maud Ringblom
Senja Peltonen
Håkan Gustafsson
Jenny Carlsson
Sven Wahlén

Mvh Valberedningen

Dela den här sidan:

Kopiera länk