artikel

Uttalande Vänsterpartiet Oxelösunds årsmöte 2006-03-14

Det är med vrede och bestörtning vi mottar nyheten om det fascistiska överfallet på medlemmar i Socialistiska Partiet i Vimmerby den 12/3.
När högerextremister angriper socialister som studerar den svenska arbetarrörelsens historia i en ABF-cirkel i LO:s lokaler blir det tydligt att detta inte är ett angrepp riktat enbart mot Socialistiska Partiet utan en attack mot hela arbetarklassen och dess organisationer.

Överfallet på medlemmarna i Socialistiska Partiet i Vimmerby, de nazistiska hoten mot ABF i Finspång och misshandeln av fackliga aktivister från SAC – Syndikalisterna i Stockholm är bara de senaste i raden av reaktionära våldsdåd riktade mot arbetarrörelsen. Det är samma huliganmetoder som nyttjades av de fascistiska bödlarna som krossande den italienska och tyska arbetarklassens fackliga och politiska organisationer.

Vi utsträcker vår djupaste sympati och vår solidaritet till kamraterna i Socialistiska Partiet och uppmanar alla progressiva och demokratiska krafter att sluta upp i kampen mot fascismen.
Vi vänsterpartister i Oxelösund fördömmer alla rasistiska och fascistiska aktiviteter.

¡No Pasaran! – Låt dem inte passera!

Dela den här sidan:

Kopiera länk