artikel

Ska inte ungdomar ha samma rättigheter?

Det här bildmontaget har Kaj Johansson i Vänsterpartiet Flen gjort. Bilden talar det tydliga bildspråket inför vad förslaget från den reaktionära samt fackföreningsfientliga Centern, kan innebära för ungdom under 26 år i ett borgerligt Sverige.

Ge arbetsgivarna rätt att säga upp ungdomar med omedelbar verkan.” Centerledaren Maud Olofsson kommer med detta nya pigga förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter i början av februari.

 

 

Maud Olofssons förslag om att slopa Lagen om anställningsskydd för ungdomar strider mot det EU-direktiv som förbjuder diskriminering i arbetslivet. Direktivet säger att det är förbjudet att diskriminera någon i arbetslivet på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Men det bryr sig naturligtvis inte borgarna om! Maud ser Frankrike som ett föregångsland. Faktum är att de lovordar ett land som inskränker arbetsrätten kopiöst mycket. Något som kan poängteras är att i höstas anmäldes Frankrike för de särskilda ungdomsavtalen till FN-organet ILO.

International Labour Organization, arbetar bland annat med att främja grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet som fri förenings- och förhandlingsrätt, men också för avskaffande av diskriminering i arbetslivet.

Centerledaren Maud Olofsson vill slopa lagen om anställningsskydd, LAS, för ungdomar upp till 26 år för att komma tillrätta med den höga arbetslösheten bland unga. Olofsson menar att det kan skapa 14 000 nya ungdomsjobb. Det är sofistikerat svammel från Centerpartiet som har gamla anor från Bondeförbundet.

Vi i Vänsterpartiet tycker att alla ska få arbeta på samma villkor! De svenska kollektivavtalen och arbetsrätten med LAS har ett starkt stöd både i Sverige och utomlands. Drygt åtta av tio tycker att det är rätt att vidta stridsåtgärder för att alla i Sverige ska få arbeta på samma villkor.

Det går att utläsa av opinionsundersökningar som gjorts i frågan. Arbetstid hänger även samman med anställningstryggheten, därför är det naturligt att reglerna om heltid förs in i lagen om anställningsskydd (las), enligt LO och oss i vänstern. Allt annat är en kvinnofälla! Nu inför valrörelsen, måste vi i största möjliga mån vara sams i hela arbetarrörelsen och kvinnorörelsen för att trycka tillbaka alliansens förtryckande patriarkala och kapitalistiska ideal.

Maud Olofsson hade dessutom ett annat uttalande i SVD, där hon säger att den största jämställdhetsreformen på länge, dvs. lagförslaget om rätten till heltid ska rivas upp från den första första dagen borgarna kommer till makten.

Ungdomar måste känna en trygghet och kunna påverka sin livssituation, högern vill alienera ungdomarna från påverkan i arbetetslivet! Maud Olofssons argumentation håller inte. Vi har redan idag massor med otrygga och osäkra ungdomsjobb. Vi behöver inte ett undantag i Las till, utan den borde förstärkas.

Vi har redan stora orättvisor att korrigera på arbetsmarknaden, då ska vi inte cementera och öka diskrimineringen på arbetsmarknaden. Vilka unga tjejer och killar skulle våga planera för framtiden efter de förutsättningarna? Förslaget är även ett stort hot mot jämställdheten på arbetsplatsen och skulle mycket väl kunna innebära att unga kvinnor sägs upp när de blir gravida. Vi kommer att få uppleva en modell med slit- och slänglöntagare, som inte vågar skaffa barn, ta lån eller bostad.

 

Det vi kan se på bilden är de väldiga protester som drar genom Frankrike igen. Studenterna och facföreningsrörelsen är tvärförbannade över regeringens extremt nyliberala förslag om att unga människor ska kunna sparkas när som helst under de första två åren på ett jobb. Förslaget liknar faktiskt det förslaget som Centerpartiet nyligen kommit med, men i Sverige har väl knappast någon riktigt tagit centerns vanvett på allvar. Det har knappt nämnts i kritiska ordalag i svensk media. Kan det bero på ägarkoncentrationen?

Offensiven understöds också av en allt mer kampinriktad arbetsgivarorganisation, Svenskt Näringsliv med Urban Bäckström som chef. Ni tror väl inte att Herr Bäckström har ögonen för ungdomarnas bästa? Det är mer snarlikt att det handlar om en vältänkt högerstrategi för förskjutning av makt och att ekononomin som ska styras till de mer penningstinna herrarnas plånböcker!

 

Uppdatering 060410 13:57

Fransk lag om ungdomsjobb skrotas.

De lagar med specialregler för ungdomars anställning som väckt kraftiga protester i Frankrike de senaste månaderna tas bort, uppger president Jacques Chirac. De ersätts av åtgärder för att mildra ungdomsarbetslösheten. Miljontals fransmän har demonstrerat mot de lagar om speciella anställningsformer för ungdomar som antagits av parlamentet men aldrig har trätt i kraft, eftersom presidenten i samma ögonblick som han undertecknade dem meddelade att viktiga revideringar skulle genomföras innan de kunde tillämpas. Från – TT.

 

Är Maud Olofsson i Centern och högeralliansens partier beredda att backa i frågan?

Artikeln kommer från Patrik Renfors blogg.

www.oxelokamrat.blogspot.com

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk