artikel

Motion om rättvisemärkta produkter bifallen.

På senaste kommunfullmäktige innan sommaruppehållet, fick ännu en av Vänsterpartiets motionen bifall. Motionen tog upp att kommunen ska vara solidarisk och ett gott föredömme mot barnarbete samt facklig förföljelse.

Motion om att Oxelösunds kommun köper rättvisemärkta produkter

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt bidrar du till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen.

Du ser till att arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför.

Du motverkar barnarbete.

Du uppmuntrar ekologiskt odlande.

Du främjar organisationsrätten och demokratin.

Du motarbetar diskriminering på grund av kön, hudfärg och tro.

Du får produkter med god smak och av hög kvalité.

LO och TCO bedriver ett stort internationell arbete inte minst med att stödja framväxten av fackliga organisationer i länder där dessa är svaga. Det handlar mycket om hjälp med utbildning, om mänskliga rättigheter och om hur man arbetar för att få fram kollektivavtal.

Över 2000 fackligt aktiva världen över arresterades förra året för sitt fackliga engagemang och 145 mördades vilket är fler än 2003. Det framgår av en rapport från fackförenings-internationalen FFI. Svårast har de fackligt aktiva i Colombia där 99 personer mördades i fjol. Det är förfärligt att fackligt arbete fortfarande år 2005 ska vara ett sådant hot i vissa länder medan man i Sverige knappast höjer på ögonbrynen för det.

På många håll räknas det ju som ett rejält hot från både regimer och arbetsgivare eftersom den fackliga aktiviteten är en förändrande kraft i samhället. Rättvisemärkt består av en förening och ett bolag.

Föreningen för Rättvisemärkt i Sverige är en ideell organisation som arbetar för att sprida information om Rättvisemärkt och väcka opinion om Rättvis handel. Föreningen har 21 organisationer som medlemmar. Rättvisemärkt i Sverige AB är ett bolag som utfärdar licenser till svenska företag. Bolaget ägs av Svenska Kyrkan och Landsorganisationen, LO.

Rättvisemärkt har systerorganisationer i 18 länder i Europa, Nordamerika, Australien/Nya Zeeland, Mexiko och Japan. De olika organisationerna samarbetarinom FLO, Fairtrade Labelling Organizations International, som är det internationella kontroll- och stödorganet.

 

Det är därför av stor vikt att Oxelösunds kommun visar sig intresserade av att köpa rättvisemärkta produkter som finns i svensk handel, till de olika förvaltningsområdena och i kommunbolagen.

Rättvisemärkt kaffe, te, kakao, choklad, drickchoklad, apelsiner och bananer finns att köpa i din vanliga livsmedelsbutik. Vi, Hemköp, Ica, Netto, Willys och Coop säljer Rättvisemärkt. Det gör även en del av de fristående livsmedelsbutikerna och Världsbutikerna. Ris, honung, juice, snacks och fotbollar hittas idag lättast i Världsbutikerna.

 

Därför yrkar Vänsterpartiet

 

Att kommunen där det är möjligt köper rättvisemärkta produkter som en solidaritetsakt mot barnarbete och facklig förföljelse.

 

Att inköpen ska innefatta hela kommunkoncernen alltså även kommunbolagen. Vänsterpartiet Patrik Renfors Svar på motion om att Oxelösunds kommun köper rättvisemärkta produkter Ärendebeskrivning

 

Svaret och beslutet på förra fullmäktige.

 

Patrik Renfors (v) föreslår i en motion att alla inom kommunkoncernen där det är möjligt ska köpa rättvisemärkta produkter som en solidaritets-akt mot barnarbetet och facklig förföljelse.

De grundläggande gemenskapsrättsliga principer som skall efterlevas vid all offentlig upphandling är principerna om icke-diskriminering, lika-behandling, transparens och proportionalitet och ömsesidigt erkännan-de.

Det här innebär att inköp av bara rättvisemärkta produkter strider emot Lagen om offentlig upphandling.

Även konkurrenslagen omöjliggör specifika krav på att varorna skall vara just rättvisemärkta.

Däremot är det fullt möjligt att inom ramavtalen, där så erbjuds och där ekonomin tillåter, köpa rättvisemärkta produkter.

 

Beslutsunderlag • Protokoll från Kommunfullmäktige 2005-10-19, § 98. • Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens kontor 2006-04-26.

 

Arbetsutskottet Beslut ks au § 37/06 Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunfullmäktige 1. Kommunens verksamheter och bolag uppmanas att inom ram-avtalen, där så erbjuds och där ekonomin tillåter, köpa rättvise-märkta produkter. 2. Motionen bifalls. Kommunstyrelsen Beslut ks § 48/06 Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige Enligt arbetsutskottet.

 

Kommunfullmäktige Förslag Patrik Renfors (v) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut bifall Enligt kommunstyrelsen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk