artikel

Folk vill ha en riktig post!

En rapport från Vänsterpartiet i sammarbete med Sifo. – Vi har ett starkt stöd för vår ståndpunkt att privatiseringarna av offentlig sektor ska stoppas.

 En majoritet av svenska folket är emot att vinstdrivande företag får bedriva omsorg, utbildning, vård och grundläggande service. Det visar den opinionsundersökning Sifo genomfört för vår räkning som Vänsterpartiet presenterar.

Av samtliga tillfrågade svarade 53
procent att det är fel att ”omsorg, utbildning, vård och grundläggande
service utförs av vinstdrivande privata företag”.

Dela den här sidan:

Kopiera länk