artikel

Landstinget viktigt för sörmlänningarna

Landets regering har genomfört en skattesänkning för höginkomsttagare på 70 miljarder. Detta får naturligtvis konsekvenser för den gemensamma välfärden och inte minst landstingets verksamhet i Sörmland.
Landstingets verksamhet är oerhört viktig för sörmlänningarna. Rätten
till sjukvård, bra och miljövänliga kommunikationer, är avgörande för
länets utveckling. Landstinget är också en av länets största
arbetsgivare där merparten av de anställda är kvinnor. Om vi på sikt
ska kunna trygga personalförsörjningen måste vi garantera goda
anställningsvillkor och bra löner. Deltid ska vara en möjlighet och
heltid en rättighet.

Landstingets verksamhet är idag toppstyrd
med en ganska stor byråkrati och långa beslutsvägar. Verksamheten
behöver demokratiseras och effektiviseras, så att en större del av
resurserna kommer sörmlänningarna till godo. Därför avvisar
vänsterpartiet alla förslag till privatiseringar och istället vill vi
utveckla former för personalinflytande.

Den psykiska ohälsan
håller på att bli ett stort problem i vårt samhälle. Därför är det en
nödvändighet att utveckla och förbättra psykiatrin i Sörmland.

Vi
står idag inför en klimatkris och det är helt nödvändigt att satsa hårt
på bra och miljövänliga kommunikationer. Bygg ut försöksverksamhet med
gratis kollektivtrafik för vissa grupper och ökad turtäthet och öppna
upp för persontrafik på hela TGOJ-banans sträckning.

Uttalande antaget vid
årskonferens för Vänsterpartiet Sörmland 080329

Dela den här sidan:

Kopiera länk