Månadsarkiv: maj 2009

0

Vårt medlemsmöte den 11 maj

På vårt medlemsmöte 09 05 11 behandlades bandyplansföljetongen och ett förslag från kommunchefen att tillfälligt införa centraliserad maktadministration. På vårt medlemsmöte den 11 maj fördes diskussioner kring nedanstående.   Bandyplansfrågan. Det allt sämre ekonomiska läget gör det svårt att hålla fast vid ett förverkligande...

0

Privat apoteksmonopol i Oxelösund???

2 av 3 apotek kommer nu att säljas ut till kommersiella intressen och för Oxelösunds del innebär det att det enda apoteket Ejdern ska privatiseras av högerregeringen. Det blir Inga garantier för behållen kvalité...

0

Ytterligare ett års kamp har gått till hävderna

NOTERINGAR FRÅN ÅRSMÖTET som avhölls den 5 april 2009      Vad som sedvanligen kallas för sedvanliga årsmöteshandlingar avhandlades. Vår revisor rekommenderade årsmötet, som var osedvanligt välbesökt, att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet, vilket...

0

Soligt förstamaj-firande i Oxelösund

Årets firande av den traditionella första maj, den enda helgdag som har ett vettigt berättigande, var liksom de senaste två åren ett samarrangemang mellan LO, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Även i år hade vår stads...