Uncategorized

Utökad låneram – Det blev avslag på moderaternas soliditetstanke och bifall till vänsterns solidaritetstanke!

Direkt taget från kommunfullmäktige i september.

Vi antog en utökad låneram för att ta höjd inför en offensiv satsning på investeringar i välfärden. Utbetalningarna för hela investeringsplanen kommer dock sannolikt inte bli aktuella, men eftersom att vi är i en osäker period angående det ekonomiska utfallet, så föreslår vi att ramen utökas.

Vi antog en utökad låneram för att ta höjd inför en offensiv satsning på investeringar i välfärden. Utbetalningarna för hela investeringsplanen kommer dock sannolikt inte bli aktuella, men eftersom att vi är i en osäker period angående det ekonomiska utfallet, så föreslår vi att ramen utökas.

Framtida satsningar som ska innefatta verksamhet som har påverkan på befolkningen ska betalas av flera generationer och avbetalningsplanen sker på lång sikt. Vänstern och sossarna yrkade dessutom avslag på Moderaternas yrkande om att vi ska vidta åtgärder så att soliditeten sänks till 2010 år nivåer. (Då hade inga stora investeringar påbörjats)

Vi har en verksamhet som har med kommunbolagen i soliditetsräkningen, det har inte alla kommuner. Soliditeten ligger inte på alarmerande nivåer, den ligger på en rimlig nivå på 61,5 % utan bolagen. Faktum är att den kommer självfallet vara påverkad när vi har så stora planer på att investera kraftigt ibland annat på kök, vårdboenden, bostäder, kultur- och fritidsanläggningar.

Högerns aternativ är privatiseringar eller att vi ska skära ner ännu mer på verksamhet, jobb och service. Ska jag påminna er om att alliansen dessutom vill sänka skatten. Hur ska vi då kunna investera i de viktiga framstegen? 

Det blev Avslag på moderaternas soliditetstanke och bifall till vänsterns solidaritetstanke!