artikel

DELÅRSBOKSLUT, ÅTGÄRDER OCH SKEPPARE

Efter gårdagens KF, kan jag bara konstatera att högern självklart passade på att föra oppositionspolitik. Det hör till det normala att högeroppositionen ska skjuta majoritetens skuta i sank. Höga brösttoner och kanonader mot verksamheten är helt normalt. Att de gör sitt bästa för att få delårsbokslutet att se sämre ut än vad det verkar är heller inget konstigt. Men i ärlighetens namn hur ser det egentligen ut?

Visst har vi problem i vissa nämnder och nedbrutet på t.ex. områden som IFO, Grundskola och gymnasieverksamhet så finns det en hel del att jobba med. Men vi har också andra delar som går mycket bättre än budget.

När vi planerade inför budgeten till 2012, hade vi bara planerat att hämta hem 2,2 miljoner av 2011 års underskott, nu har vi styrt om med en förhoppning om att hämta hem hela resultatet på 6,6 miljoner när vi kommer till helårsbokslutet.

Det blir möjligt tack vare en skatteprognos som blir lite bättre än planerat och AFA-pengarna. Vi ska vara tydliga med att säga att vi snarast måste komma i bättre balans i nämnderna som pekar åt fel håll, det finns ännu god tid att styra åt det hållet.

Vi har under en tid haft ett strukturellt läckage på skutan på vissa ställen, de största hålen är förhoppningsvis lagade, men vi har tappat fart och det tar tid att vända en skuta. Men vi börjar nu få fart på den med goda vänstervindar. Åtgärder att komma tillrätta med läckaget har föreslagits och fler måste till.

Efter åtgärdsförslagen ligger balanskravsresultatet på -700 000 kronor, ytterligare åtgärder måste komma till under året för att balans ska uppnås. Särskilt från utbildningsnämnden som i delårsrapporten ännu inte har lämnat ett åtgärdsförslag, men vi ska inte glömma att det här är en delårsrapport och vi har en lång väg kvar till bokslutet.

/Patrik

Dela den här sidan:

Kopiera länk