artikel

KOMMUNFULLMÄKTIGE GAV INTE LOV DEN HÄR GÅNGEN HELLER

På kommunfullmäktige igår debatterade vi en rikoschetterande motion, det känns som vi politiker har satts på repeat. Det är nog sjunde gången motionen kommer upp i KF, de brukar bara ändra lite på texten. Ibland kommer den från Alliansen, ibland från Moderaterna och ibland från Miljöpartiet.

Högern och mp ger sig verkligen inte, men vår ståndpunkt är densamma. När riksdagen i slutet av 2008 röstade igenom lagen om valfrihetssystem var det en tydlig blockskiljande fråga. Det är de partier som tror mer på att marknaden än politiken och som vill öka privatiseringarna i vårdsektorn, som drivit reformen.Kommunerna fattar själv beslut om man vill införa LOV eller inte. Dock har vi hört Maria Larsson, kristdemokratisk äldreminister, vid flera tillfällen hota med en tvångslagstiftning om inte alla kommuner ansluter sig. Hur mycket valfrihet blir det!?

För mig och vänsterpartiet har erfarenheter från andra kommuner inte gett något som helst stöd för att LOV i hemtjänsten ska införas i Oxelösund. Det finns redan nu ett antal skrämmande exempel från andra delar av landet, där personal som jobbar med detta viktiga välfärdsarbete har fått betala priset, när konkurrensutsättning in absurdum gått före delaktighet, samverkan och politiskt ansvar.

Valfrihet och kvalitet för den som bor i egen bostad, men behöver service och omvårdnad, handlar om större självbestämmande och ökad delaktighet i vardagen både för den som får bistånd och de anhöriga. Man ska i ökad utsträckning själv få välja vad man vill ha hjälp med och när man vill ha insatserna.

I flera artiklar har tidningen Kommunalarbetaren granskat hur införandet av lagen om valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänsten har påverkat personalen. De har avslöjat hur valfrihetssystemet leder till att personalen i hemtjänsten pressas och att fyra av tio privata hemtjänstföretag saknar kollektivavtal.

LOV i sig tvingar inte kommunerna att pressa pris och restider. Men systemet kräver att kommunen inför en beställar-utförarmodell. Det i sin tur medför ofta att kommunen går över till att betala enbart för den tid personalen är hos brukaren.

Tidigare har man betalat för ungefär den timme som brukaren är beviljad. När hemtjänsten bara får betalt för utförd tid, måste man lägga ut fler besök per dag på ett tajt schema. Kringtiden är bantad och personalen hinner inte ta rast och har svårt att hinna resa mellan brukarna.

Med det säger jag inte att hemtjänsten inte har problem idag, det finns mycket mer att göra. Vänsterpartiet vill istället utveckla äldreomsorgen med fokus på kvalitet, trygghet och kontinuitet för den äldre. I det arbetet är personalens engagemang och kompetens det viktigaste verktyget.

Att införa LOV i hemtjänsten risker att stjälpa mer än att hjälpa kvalitetsarbetet. Dessutom behövs varje skattekrona till verksamheten. Det är vansinne att införa nya system som öppnar upp ytterligare för vinstintressen i vård och omsorg och där skattepengar går till privata vinstuttag, istället för till den service och vård Oxelösundsborna har rätt till.

Vi måste också se till att vårt viktiga arbete med rätt till heltid, med deltid som möjlighet kan sättas ännu högre på dagordningen, vilket vi inte kan göra med privata företag, som tar ut vinster i egen ficka. Vi ska vårda varje skattekrona!

S och V + 1, avslog högerns motion.
(Det var också trevligt att en av de två miljöpartisterna, dvs Margareta Friberg som ersatte frånvarande Gunnar Söderberg, röstade med oss och röstade ner motionen)

Det blev nu 17-14 i omröstningen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk