artikel

KONFLIKTRÄTTEN MÅSTE FÖRSVARAS MOT ALLA FÖRSÖK TILL INSKRÄNKNINGAR OCH FÖRSVAGNINGAR.

100154_1
Bild från kommunalarbetarförbundets tidning KA.
Värt att notera. Nästa vecka startar kommunals strejk.Kommunalarbetarförbundet representerar de anställda i kommunen som har lägst löner och de tyngsta jobben. Vänsterpartiet har har under en längre tid ihop med Socialdemokraterna i Oxelösund medvetet och envist budgeterat för en låglönesatsning, infört rätten till heltid och jobbvalidering som en rad åtgärder för att förbättra villkoren där kommunals medlemmar arbetar.De krav som kommunal framför är i allra högsta grad rimliga. Vänsterpartiet ledamöter i kommunfullmäktige och i nämnder och styrelser kommer absolut inte att agera strejkbrytare och ta över arbetsuppgifter från de kommunalare som är uttagna till strejk. Nu är Oxelösund till en början inte uttaget i strejkvarslet, nu är de 100 kommuner, men det kan utökas om inte den borgerliga majoriteten i arbetsgivarorganisationen SKL – Sveriges kommuner och Landsting inte tar sitt ansvar.

Strejk och hot om strejk är de arbetandes effektivaste verktyg i kampen för bättre löner och arbetsvillkor, den enda möjligheten att utmana den makt som arbetsgivaren har i kraft av sitt ägande. Därför måste konflikträtten försvaras mot alla försök till inskränkningar och försvagningar.

Kommunals rimliga krav i konflikten är:

a) 1740 kr i krontal på tre år för de som tjänar under 25 000 kronor i månaden.
b) Begränsa arbetsgivarens oavlönade håltimmar – avtala bort de delade turer.
c) Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetskläder för personal inom vård och omsorg.
d) En extra föräldramånad.

Dela den här sidan:

Kopiera länk