Hemsidan

Årsmöte – 8 Mars klockan 14.30 – Välkomna!

flexibla arbetare

VÄNSTERPARTIET OXELÖSUND
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2014

Medlemmarna i Vänsterpartiets partiförening Oxelösund kallas till årsmötesförhandlingar den 8 mars 2014 kl. 14.30.

Plats partilokalen Esplanaden 6.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande
3. Godkännande av dagordning
4. Formalia; val till årsmötet
A Ordförande
B Sekreterare
C Justerare och rösträknare
5. Verksamhetsberättelse för 2013
6. Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse 2013
7. Ekonomisk berättelse 2013
8. Revisorsberättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
10. Budget för 2014
11. Verksamhetsplan för 2014
12. Inkomna motioner
13. Val av ordförande i föreningen
14. Val av övrig styrelse och ersättare
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning
17. Val av kommunfullmäktigelista
18. Övriga frågor
19. Mötets avslut

Hjärtligt välkomna!

I samtal med Oxelösundsvänsterns valberedning ser vi just nu ut att kunna presentera en stark varvad Kommunlista på minst 35 namn! Det är en blandad lista med många olika yrkesområden, främst inom LO-yrken.

Listan presenterar även flera tungt fackliga kamrater inom IF-metall, men även inom kommunal, Lärarförbundet och Vision mm.

Med tanke på att vi har ett litet Kommunfullmäktige i Oxelösund med enbart 31 ledamöter totalt, så är det en riktigt stark lista i år. Något har hänt med vänstern, vi är på gång på riktigt!

Listan klubbas på årsmötet, 8 Mars klockan 14.30 – Välkomna!

Platsen är: Esplanaden 6.

Dela den här sidan:

Kopiera länk