Kategori: Okategoriserade

0

Kamrater, borgare, åhörare och press!

Här är Patrik Renfors KF-anförande från förra budgetfullmäktige, som fick minoritetsåterremiss bara av jävelskap från högern. Men vi kommer igen nu i november med en solidarisk, jämställd och rättvis politik. Normal 0 21 false...

0

Att använda pengar som finns eller pengar som inte finns

I kväll sammanträder kommunfullmäktige i Oxelösund. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar ett gemensamt budgetförslag. I vårt förslag ingår en skattehöjning för att motverka effekterna av lågkonjunkturen och den brist på åtgärder som finns från regeringens...

0

Vi vill värna välfärden och jobben!

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Oxelösund kommer att föreslå en skattehöjning med 80 öre inför 2010. Vi vill inte sitta med armarna i kors, politik är att vilja.   Normal 0 21 false false false...

0

S och V överens om skattehöjning

Skattehöjningen som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Oxelösund föreslagit ligger kvar. Krispengarna från regeringen räcker inte för att täcka behoven. Enligt Patrik Renfors (V) betyder det att en del av välfärden skonas från ytterligare nedskärningar...

0

Från senaste kommunfullmäktige

Ett kommunfullmäktige har avhållits, onsdagen den 16 september. På grund av att ärendena om skattesats, taxor och mål och budget för 2010-2012 bordlades till nästa möte den 14 oktober, blev detta KF-möte rekordkort. Vi...

0

Välbesökt sommarmöte!

Årets traditionella sommartal av Lars Ohly i Gnesta blev ett välbesökt och lyckat möte med uppemot 200 besökare och strålande solsken. Ohlys tal handlade om både utrikes och inrikespolitik med särskild betoning på jämställdhet...