• Hem
  • Valet 2018
sida

Valet 2018

Det är bara Vänsterpartiet som på allvar
utmanar den ekonomiska eliten.
Vänsterpartiet vill bygga ett jämlikt
Oxelösund. Det är i jämlika samhällen
människors frihet växer sig som star-
kast. Många pratar om jämlikhet, men
det hjälper inte att prata. Man måste ha
förslag som faktiskt förändrar, och det
har Vänsterpartiet.

För oss handlar valet 2018 om att ge
röst åt alla de människor som känner hur
klyftorna har ökat. De som ser hur vissa
får hur mycket som helst medan andra
lämnas efter. Rättvisa i handling är något
mer än rättvisa i ord. Det är en grund att
bygga ett samhälle på.

Vi tror på människors vilja att vara med
och forma det samhälle vi lever i och
vi litar på människors förmåga att ta
gemensamt ansvar. Vi vill bygga vårt
framtidsprojekt på insikten att det är vi,
alla medborgare tillsammans, som måste
ha makten över vårt samhälle och hur
det ska förändras.

Vi är det parti som driver en politik som
faktiskt ökar jämlikheten.
Ett jämlikt samhälle ger människor stör-
re möjligheter och är bättre på att lösa
samhällsutmaningar som barnfattigdom,
rasism eller brister i samhället.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk